Print

Miljøstyringssystem

Beck & Jørgensen A/S har udarbejdet et miljøstyringssystem efter DS/EN 14001:2004, som trådte i kraft den 2. juni 1997.

Endvidere har Beck & Jørgensen A/S et arbejdsmiljøledelsessystem der opfylder kravene i OHSAS 18001:2008 og Bek. nr. 87 af 31/01/2005. Arbejdsmiljøledelsessystemet trådte i kraft den 19. juni 2006.

Arbejds- og miljøledelsessystemet er sammenskrevet i en håndbog. Begge systemer er senest recertificeret den 22. juni 2015
 
Omfang
"Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter arbejdsmiljø- og miljøforhold hos Beck og Jørgensen A/S, Rosenkæret 25-29, 2860 Søborg, som vi er i stand til at styre og kan forvente at have indflydelse på eller er forpligtiget af, omkring fremstilling af maling og relaterede produkter, herunder håndtering af råvarer, udvikling, produktion, administration, salg og oplagring. Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter personer der arbejder for eller på vegne af virksomheden på førnævnte adresse såsom håndværkere, leverandører og transport."