Print

Miljøstyringssystem

Beck & Jørgensen A/S har udarbejdet et miljøstyringssystem efter DS/EN 14001:2004, som trådte i kraft den 2. juni 1997.

Endvidere har Beck & Jørgensen A/S et arbejdsmiljøledelsessystem der opfylder kravene i OHSAS 18001:2008 og Bek. nr. 87 af 31/01/2005. Arbejdsmiljøledelsessystemet trådte i kraft den 19. juni 2006.

Arbejds- og miljøledelsessystemet er sammenskrevet i en håndbog. Begge systemer er senest recertificeret den 22. juni 2015
 
Omfang

Ved produktion af maling blandes en række kemiske råvarer sammen til maling. De råvarer vi anvender, håndteres af vores medarbejdere, råvarerne indgår i de produkter, som vi producerer og som håndteres af malere og forbrugere. Produkterne anvendes indendørs, hvor der stilles krav om et godt indeklima, eller anvendes udendørs, hvor det omkringværende miljø skal påvirkes mindst muligt.

I erkendelse af at vores produkter indgår i et stort kredsløb mht. mennesker og miljø, finder vi det vigtigt for vores virksomhed at have en stærk arbejdsmiljø- og miljøprofil, således at vi bl.a. ved valg af råvarer, under hensyntagen til økonomi, kundeønsker og lovgivningsmæssige krav, er i stand til at minimere miljø og arbejdsmiljøbelastning ved produktion - og indirekte ved anvendelse og bortskaffelse vores produkter.

Ved produktionen af maling haves således en række miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger. Det er Beck & Jørgensens ønske, at kunne styre disse belastninger i størst muligt omfang, hvorfor det er valgt at etablere et kombineret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem.


"Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter arbejdsmiljø- og miljøforhold hos Beck og Jørgensen A/S, Rosenkæret 25-29, 2860 Søborg, som vi er i stand til at styre og kan forvente at have indflydelse på eller er forpligtiget af, omkring fremstilling af maling og relaterede produkter, herunder håndtering af råvarer, udvikling, produktion, administration, salg og oplagring. Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter personer der arbejder for eller på vegne af virksomheden på førnævnte adresse såsom håndværkere, leverandører og transport."