Print

Arbejdsmiljø- og miljøpolitik

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til altid at overholde gældende miljøbeskyttelses- og arbejdsmiljølovgivning.

 

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til løbende at forbedre- og forebygge forurening af det omgivende miljø samt løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil samarbejde positivt og informere åbent om vores miljøforhold overfor alle interessenter.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil udvikle produkter af høj kvalitet, med stor dækkeevne og lang holdbarhed af malingsfilmen, for at minimere belastningen af miljøet.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil fortsat udvikle og producere produkter efter EU`s kriterier for miljømærket "Blomsten", efter det nordiske miljømærke "Svanen" og efter Astma-Allergi Danmarks "Den Blå Krans" hvor dette under hensyntagen til kvalitets- og råvareforhold er muligt.

 

 • Ved produktudvikling inddrager Beck & Jørgensen begrebet cirkulær økonomi for at optimere udnyttelse af ressourcer, som er nødvendige før, under og efter produktion, anvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter.

 

 • Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhedsmæssige adfærd, overholde rygepolitikken og gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge uheld og ulykker.

 

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til at forebygge skade- og arbejdsrelaterede sygdomme samt til løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen.

 

 • Virksomheden forsøger gennem omplacering til andre arbejdsopgaver at fastholde medarbejdere, der af arbejdsmæssige eller andre grunde har lidt skade på deres erhvervsevne.

 

 

For at understøtte virksomhedens arbejdsmiljø- og miljøpolitikker er følgende strategier/målsætninger vedtaget: 

 • Beck & Jørgensen A/S vil til stadighed forbedre de højst prioriterede miljøindsatsområder i det omfang det er muligt driftsmæssigt og økonomisk.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil til stadighed optimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger inden for realistiske økonomiske og tekniske muligheder.

 

 • Beck & Jørgensen A/S´ mål og målsætninger fastsættes i overensstemmelse med bedømmelsen af aktuelle påvirkninger indenfor miljø og arbejdsmiljø.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil sikre en arbejdsmiljø- og miljøbevidst holdning hos samtlige medarbejdere gennem information og uddannelse.

 

 • De opstillede miljømål vil være realistiske og danne grundlag for handlingsplanen som skal være talbestemt og målbar.

 

 • Virksomheden vil løbende forbedre arbejdsmiljøet, målt på et faldende antal arbejdsskader og hændelser samt hindre overtrædelser af såvel arbejdsmiljølovens regler som egne bestemmelser.

 

 • Virksomheden vil kommunikere åbent med ansatte og omverden om arbejdsmiljøforholdene.

 

 • Virksomheden har pligt til at informere om arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet til samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder som yder service og/eller løser opgaver.

 

 • Virksomheden udarbejder årligt en arbejdsmiljø- og miljøredegørelse som gennemgås med medarbejderne på et møde.

 

 • Arbejdsmiljø- og miljøpolitikken samt Arbejdsmiljø- og miljøredegørelsen findes opslået på miljø opslagstavlen internt i virksomheden.
   

Arbejdsmiljø- og miljøpolitikken drøftes og besluttes i Arbejdsmiljø- og miljøorganisationen mindst en gang om året.
 

Offentliggørelse
Ved henvendelse til Beck & Jørgensen A/S vil det være muligt for vore interessenter at få udleveret vores arbejdsmiljø- og miljøpolitik og målsætninger.

Gennemførelse
I samarbejde med medarbejderne gennemfører og vedligeholder ledelsen hos Beck & Jørgensen A/S arbejdsmiljø- og miljøpolitikken via arbejdsmiljø- og miljøorganisationen. I arbejdsmiljø- og miljøorganisationen udarbejdes en årlig handlingsplan, som omfatter en forpligtigelse til forsat forbedring på arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelsesområdet.