Print

Om Blomsten og Svanen

Blomsten er det europæiske miljømærke, etableret af EU i 1992. Mærket anvendes i hele Europa.

Svanen er det nordiske miljømærke, etableret af Nordisk Ministerråd i 1987. Mærket anvendes i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Produkterne skal opfylde skrappe krav
Et produkt kan mærkes med Blomsten eller Svanen, hvis det opfylder en række skrappe krav til miljø, sundhed og kvalitet. Kravene fastsættes efter en samlet vurdering af produktets miljøbelastning "fra vugge til grav" dvs. fra råvaren fremstilles til produktet bortskaffes.

Arbejdet for mærkerne
Hos Beck & Jørgensen arbejder vi løbende på at få flere miljømærkede produkter. Vi tilstræber blandt andet:

 • at begrænse indholdet af pigmenter, opløsningsmidler og konserveringsmidler, så vi undgår skadelige påvirkninger af miljø og mennesker.
 • at tilpasse brugsanvisninger, så vi får god udnyttelse af malingen og mindst mulig spild/affald.
 • at sikre en fortsat god kvalitet, som placerer produktet blandt de bedste af slagsen.
  - Dækkeevne på mindst 8 m2 pr. liter
  - God vedhæftning
  - Høj slidstyrke
 • at spare på energiforbruget i produktionen, så udledningen af drivhusgas (CO2) minimeres/reduceres.
 • at sikre bedst mulig udnyttelse af råvarer og produkter, så affaldsmængden minimeres.
 • at bortskaffe affald på betryggende vis.

 

FAKTA OM BLOMSTEN OG SVANEN

 • Kravene til miljømærkede produkter er skrappere end det miljølovgivningen kræver, og kravene strammes hvert 3.-5. år, så man sikrer, at niveauet hele tiden forbedres.
 • Blomsten og Svanen er hverken dyrere eller billigere end andre varer. De fås i alle prisklasser.
 • Miljømærkede produkter er mindst lige så gode eller bedre end tilsvarende produkter inden for samme kategori.
 • Når du køber miljømærkede produkter, er det for sig vidt lige meget om du vælger Blomsten eller Svanen. Blomsten og Svanen kan sidestilles, de har det samme formål og er lige gode.
 • Der findes i dag rundt regnet 3.000 varer med Blomsten eller Svanen. Udvalget spænder lige fra dagligvarer, som køkkenruller og shampoo, til langvarige forbrugsgoder som møbler og computere. Serviceydelser såsom bilvask og hotelophold kan også miljømærkes, men fødevarer og medicin kan ikke miljømærkes.
 • Maling og lak mærket med Blomsten eller Svanen må IKKE være klassificeret som giftigt, miljøfarligt, kræftfremkaldende eller skadeligt for menneskers forplantningsevne.

Læs mere om Blomsten og Svanen på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.