Print

Blad nr. V 2892

MBK anvisning
Blad nr. V 2892 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Klinkebeton, helvægselement, finkornet
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Acrylplastvægmaling på filt/væv
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- 1 gang fuldspartling med sandspartelmasse
- filtsning/slibning
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- opsætning af armeringsfilt/-væv i vævklæber, (fiberfilt/glasfilt/glasvæv):_______
- 1 gang plastvævfylder
- 3 gange acrylplastvægmaling, glans:_______


Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
410 B&J 10 Vægmaling
459 Acryl Vægmaling Glans 10
440 Vægacryl 40
457 Acryl Vægmaling Glans 7
766 Acryl 6 Vægmaling
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
721 Filt- og Vævfylder
722 Kombi 5
704 Vævlim
703 Sprøjteklæber
737 Vådrumsklæber
445 CARE 5 Vægmaling
735 Vådrumsspartel
118 Let Medium Spartel
718 Let Medium Spartel
425 B&J 25 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.