Print

Blad nr. V 2792

MBK anvisning
Blad nr. V 2792 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Klinkebeton, helvægselement, finkornet
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Glat og beklædt flade
Slutbehandling Tapet
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- limning med varm 5% læderlim eller grunding efter leverandørens anvisning
- opsætning af grundpapir
- opsætning af tapet uden overlæg, (papirtapet/profiltapet/vinyltapet):_______


Vedhæftning: Krydssnit

Relevante Beck & Jørgensen produkter
118 Let Medium Spartel
718 Let Medium Spartel

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.