Print

Blad nr. V 2722

MBK anvisning
Blad nr. V 2722 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato Oktober 2008
Byggemateriale Gipsplade, forsænket kant til spartling
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Glat, udfyldt og beklædt flade
Slutbehandling Tapet
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel
- 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for
spartlede samlinger iht. DS/EN 13963
- filtsning/slibning af spartlede flader
- grunding efter leverandørens anvisning
- opsætning af grundpapir
- opsætning af tapet uden overlæg, (papirtapet/profiltapet/vinyltapet):_______Vedhæftning: Krydssnit

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.