Print

Blad nr. V 1186

MBK anvisning
Blad nr. V 1186 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Marts 2008
Byggemateriale Betonelement, Glat formside, BO 28 - Bips A24
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med plastgrunder
- 1 gang sprøjtning med plastloftmaling, helmat


Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-8

Relevante Beck & Jørgensen produkter
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
403 B&J 3 Refleksfri
747 Isolata Glans 5
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.