Print

Blad nr. V 1136

MBK anvisning
Blad nr. V 1136 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Marts 2008
Byggemateriale Betonelement, Glat formside, BO 28 - Bips A24
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Acrylplastvægmaling
Kodenummer 00-1
00-4 Cementspartelmasse
Behandlingsanvisning - slibning
- 2 gange pletspartling med cementspartelmasse
- 2 gange fuldspartling med cementspartelmasse
- filtsning
- grunding med plastgrunder
- 2 gange acrylplastvægmaling, glans: ______

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10Relevante Beck & Jørgensen produkter
410 B&J 10 Vægmaling
459 Acryl Vægmaling Glans 10
440 Vægacryl 40
457 Acryl Vægmaling Glans 7
766 Acryl 6 Vægmaling
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
445 CARE 5 Vægmaling
425 B&J 25 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.