Print

Blad nr. V 2152

MBK anvisning
Blad nr. V 2152 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato Marts 2008
Byggemateriale Betonelement, Grov formside, BO 42 - Bips A24
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket flade
Slutbehandling Acrylplasttykfilmmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med plastgrunder
- sprøjtning med acrylplasttykfilmmaling


Vedhæftning: Trækprøve, min. 0,4 MPa
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.