Print

Blad nr. V 2122

MBK anvisning
Blad nr. V 2122 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato Marts 2008
Byggemateriale Betonelement, Fri overflade, BO 13 - Bips A24
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og struktureret flade
Slutbehandling Plastvægmaling på kridering
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- grunding med plastgrunder
- 1 gang plastkridering til struktur (lav/middel/høj):_______
- rulning til ensartethed
- 2 gange plastvægmaling, glans:_______


Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
729 Mat Kridering
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling
407 B&J 7 Vægmaling
764 PEVEA 10 Vægmaling
767 Jubilæumsmaling Glans 7

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.