Print

Blad nr. V 1114

MBK anvisning
Blad nr. V 1114 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Marts 2008
Byggemateriale Betonelement, Glat formside, BO 12 - Bips A24
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse
- filtsning/slibning
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- 2 gange plastloftmaling, glans:_______


Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
403 B&J 3 Refleksfri
747 Isolata Glans 5
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling
118 Let Medium Spartel
718 Let Medium Spartel

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.