Print

Blad nr. V 1720

MBK anvisning
Blad nr. V 1720 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Februar 1999
Byggemateriale Træfiberplade
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med plast-alkydgrundmaling (*)
- 2 gange pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 2 gange plastloftmaling, helmat
* Spørg leverandør om evt. behov for grunding af bagsider og kanter inden opsætning.


Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-8

Relevante Beck & Jørgensen produkter
723 Oliegrund
725 Acrylspartel
403 B&J 3 Refleksfri
405 B&J Vægmaling 5
760 BYG 5 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.