Print

Blad nr. V 8558

MBK anvisning
Blad nr. V 8558 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Mineralske facader
Dato Juni 2007
Byggemateriale Puds
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og lukket flade
Slutbehandling Silikatmaling
Kodenummer 00-4
Behandlingsanvisning - slibning
- grunding med silikatgrunder
- 1 gang silikatmaling, fortyndet med grunder
- 1 gang silikatmaling
* Arbejdstilsynet kan kræve dokumentation for, at der ikke kan anvendes produkter med lavere kodenummer.Relevante Beck & Jørgensen produkter
170 Silat Primer
400 Bio Innen
472 Silat Classic

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.