Print

Blad nr. V 8552

MBK anvisning
Blad nr. V 8552 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Mineralske facader
Dato Juni 2007
Byggemateriale Betonelement, formside, glat form
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og lukket flade
Slutbehandling Silikoneimprægneringsmiddel
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- silikoneimprægnering påføres vådt i vådt til mætning (i henhold til leverandøranvisning)

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.