Print

Blad nr. V 7058

MBK anvisning
Blad nr. V 7058 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Stål, værkstedsgrundet · rør/profiler/døre
Funktionsklasse C3 Middel korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Alkydemalje
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning - vask
- overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed)
- rustangreb slibes til rent metal
- pletning med alkydgrundmaling, rusthindrende
- 2 gange alkydgrundmaling, rusthindrende
- 2 gange alkydmaling/-emalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 140µm
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
670 Pari-Dan, Glans 80
854 Cover-Plus Alkyd Vinduesmaling
618 Pari-Dan, Glans 50

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.