Print

Blad nr. V 7054

MBK anvisning
Blad nr. V 7054 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Stål, værkstedsgrundet · rør/profiler/døre
Funktionsklasse C2 Lav korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Acrylplastemalje
Kodenummer 00-1
2-1 Alkydgrundmaling, rusthindrende
Behandlingsanvisning - vask
- overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed)
- rustangreb slibes til rent metal
- pletning med alkydgrundmaling, rusthindrende
- 2 gange alkydgrundmaling, rusthindrende
- 2 gange acrylplastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 100µm
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
783 Acryl Radiatormaling
779 Gloss

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.