Print

Blad nr. V 7012

MBK anvisning
Blad nr. V 7012 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Rustfri stål · rør
Funktionsklasse C3 Middel korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Acrylplastemalje
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - rensning for fedt/olie, fx bearbejdning med slibesvamp i opløsning af
grundrengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med rent vand
- 1 gang hæftegrunder, vandig
- 2 gange acrylplastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 60µm
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
779 Gloss

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.