Print

Blad nr. V 6412

MBK anvisning
Blad nr. V 6412 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Gulve
Dato April 2000
Byggemateriale Træ, brædder/parket
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling Trælud med gulvsæbe
Kodenummer 00-4 Nåletræslud
00-1 Gulvsæbe
Behandlingsanvisning - 1 gang nåletræslud
- slibning og støvsugning
- 2 gange gulvsæbe

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.