Print

Blad nr. V 6242

MBK anvisning
Blad nr. V 6242 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Gulve
Dato April 2000
Byggemateriale Betongulv, slebet
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Urethanalkydgulvmaling
Kodenummer 2-1 Urethanalkydgulvmaling
00-5 Epoxyspartelmasse (NB: Epoxykursus)
Behandlingsanvisning - let slibning
- 2 gange pletspartling(#) med epoxyspartelmasse, vandig
- grunding med urethanalkydgulvmaling, fortyndet
- 2 gange urethanalkydgulvmaling, glans:_______

# Spartelmasse påføres (om muligt) kun i fordybninger og omgiven flade renses straks.
* Arbejdstilsynet kan kræve dokumentation for, at der ikke kan anvendes produkter med lavere kodenummer.

Tør lagtykkelse: Min. 60µm
Vedhæftning: Trækprøve
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
601 Prima Floor

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.