Print

Blad nr. V 5500

MBK anvisning
Blad nr. V 5500 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, savskåret
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og lukket flade
Slutbehandling Alkydtræbeskyttelse
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning - grunding med alkydgrundmaling
- 2 gange alkydtræbeskyttelse, dækkende
Afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

* Speciel behandling til Grønland.Relevante Beck & Jørgensen produkter
560 B3 Træbeskyttelse Heldækkende

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.