Print

Blad nr. V 5420

MBK anvisning
Blad nr. V 5420 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Krydsfiner, vandfast limet, papirbeklædt
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Acrylplastfacademaling
Kodenummer 00-1
2-1 Grundingsolie/Urethanalkydlak
Behandlingsanvisning Før opsætning:
- grunding på kanter og på begge sider med grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- mætning af kanter med urethanalkydlak
Efter opsætning:
- 3 gange acrylplastmaling, glans: _______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927.

Tør lagtykkelse: Min. 60 µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
445 CARE 5 Vægmaling
774 Satin
461 Facademaling
777 Velvet
774 Satin
461 Facademaling
777 Velvet

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.