Print

Blad nr. V 5410

MBK anvisning
Blad nr. V 5410 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Krydsfiner, vandfast limet
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Kodenummer 00-1
2-1 Grundingsolie/Urethanalkydlak
Behandlingsanvisning Før opsætning:
- grunding på kanter og på begge sider med grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- mætning af kanter med urethanalkydlak
Efter opsætning:
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

750 B3 Træbeskyttelse Laserende Vandig

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.