Print

Blad nr. V 5382

MBK anvisning
Blad nr. V 5382 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, savskåret, trykimprægneret
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og lukket flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- kitning/fugning med acrylplast-/termokit
- 3 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927.Relevante Beck & Jørgensen produkter
754 Cover-It Vandig
755 B3 Træbeskyttelse Vandig
565 Carat Træbeskyttelse

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.