Print

Blad nr. V 4124

MBK anvisning
Blad nr. V 4124 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, indvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J10
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling Hvidbejdsning
Kodenummer Se produkt
Behandlingsanvisning - kitning
- påføring af produkt til hvidbejdsning efter leverandørens vejledning
- evt. afsluttende behandling med foreskrevet sæbeopløsning
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Behandling på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

Type/produkt:_______

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.