Print

Blad nr. V 1224

MBK anvisning
Blad nr. V 1224 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato April 2003
Byggemateriale Gipsplade, forsænket kant til spartling
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - 1 gang spartling afsamlinger og ilægning af strimmel
- 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller med spartelmasse
- slibning af spartlede flader
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- 2 gange plastloftmaling, helmat

Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-8

Relevante Beck & Jørgensen produkter
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
403 B&J 3 Refleksfri
747 Isolata Glans 5
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling
118 Let Medium Spartel
718 Let Medium Spartel

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.