Print

Blad nr. V 3298

MBK anvisning
Blad nr. V 3298 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, indvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Teak / Mahogni, massiv, høvlet, vinduer
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Acrylplastemalje
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning Indvendig - uden - fals og kant
- vask/affedtning
- 2 gange grundmaling**, spærrende
- kitning/fugning af søm-/skruehuller, ridser og revner med acrylplast-/termokit
- 2 gange acrylplastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Fuld behandling på underkant yderdøre, indadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) *:_____


Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
779 Gloss

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.