Print

Blad nr. V 1220

MBK anvisning
Blad nr. V 1220 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Februar 1999
Byggemateriale Gips-loftplade, affaset, med karton
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastvægmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - 2 gange pletspartling af søm-/skruehuller med gipsfiller
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- 2 gange plastvægmaling, glans:_______

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
240335 Beck-Filler
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling
407 B&J 7 Vægmaling
764 PEVEA 10 Vægmaling
767 Jubilæumsmaling Glans 7

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.