Print

Blad nr. V 3282

MBK anvisning
Blad nr. V 3282 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, indvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Teak / Mahogni, massiv, høvlet, vinduer
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, glat og vandafvisende flade
Slutbehandling Træolie
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning Indvendig - uden - fals og kant
- vask
- 3 gange træolie
- aftørring af overskydende materiale
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Fuld behandling på underkant yderdøre, indadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) **:_____Relevante Beck & Jørgensen produkter
552 B3 Træolie
752 Træolie Vandig

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.