Print

Blad nr. V 3258

MBK anvisning
Blad nr. V 3258 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, indvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse IV Spec. høje æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Alkydoliemaling
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning Indvendig - uden - fals og kant
- 1 gang alkydoliemaling, fortyndet ca. 25%
- kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner med termokit
- pletspartling med uretanalkydspartelmasse
- 1 gang pletning med alkydoliemaling
- 2 gange alkydoliemaling, glans:_______
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Fuld behandling på underkant yderdøre, indadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) **:_____


Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
875 Cover It

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.