Print

Blad nr. V 1212

MBK anvisning
Blad nr. V 1212 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Februar 1999
Byggemateriale Gips-loftplade, affaset, med karton
Funktionsklasse I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - 2 gange pletspartling af søm-/skruehuller med gipsfiller
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- 1 gang sprøjtning med plastloftmaling, helmat

Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-8

Relevante Beck & Jørgensen produkter
240335 Beck-Filler
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
403 B&J 3 Refleksfri
747 Isolata Glans 5
761 PEVEA 5 Vægmaling
405 B&J 5 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.