Print

Blad nr. V 2996

MBK anvisning
Blad nr. V 2996 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Porebeton, helvægselement
Funktionsklasse IV Spec. høje æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og struktureret flade
Slutbehandling Acrylplastvægmaling på væv
Kodenummer 00-1
00-4 Cementspartelmasse
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med cementspartelmasse
- 1 gang fuldspartling med cementspartelmasse
- filtsning
- grunding med plastgrunder
- opsætning af glasvæv i vævklæber, vådstabil
- 1 gang vævklæber, vådstabil
- 2 gange acrylplastvægmaling, halvblank
eller udførelse efter den pågældende leverandørs anvisning


Vedhæftning: Trækprøve, min. 0,4 MPa og Tapeprøve, kl. 0
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
738 Vådrumsmaling
459 Acryl Vægmaling Glans 10
440 Vægacryl 40
457 Acryl Vægmaling Glans 7
766 Acryl 6 Vægmaling
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
737 Vådrumsklæber
445 CARE 5 Vægmaling
425 B&J 25 Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.