Print

722 Kombi 5

Beskrivelse

Fyldig grundmaling til væv, filt, gipsplader, puds og velafbundet sandspartel. Kan også anvendes som afsluttende behandling i sekundære rum. Produktet kan benyttes direkte på glasvæv og filt, samt puds, beton og velafbundet spartelmasse. Benyttes produktet direkte på sandspartel, er det nødvendigt at denne er af god og bæredygtig kvalitet, samt gennemhærdet. Det anbefales at udføre prøvefelt. Kombi 5 lever op til emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri med 100 TLP-point.

Data

Glans Ca. 5, mat
Fortynding Vand
Værktøj Pensel, rulle eller airless
Påføring +10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Rækkeevne Ca. 4-8 m²/ltr. Afhængig af indsugning
Tørretid 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Kulør Brækket hvid 205, Iglo hvid 105
Mal-Kode 00-1 (1993)
Cetifikat Miljø blomst
Varer i gruppe 7221056 Kombi 5 Iglo NCS-S0500N 10 L
7222056 Kombi 5 Brækket Hvid 10 L