Print

788 S-Emaille Udgået

Beskrivelse

Tixotropisk halvblank acrylemaille, der ved fyldig påføring sikrer en en glat og udfyldt flade med god rengørlighed. Anvendes indendørs til træværk, f.eks. karme, paneler og døre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

Data

Glans Ca. 40 halvblank
Fortynding Vand
Værktøj Pensel, rulle og sprøjte
Påføring +10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Rækkeevne 6-8 m²/ltr
Tørretid 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Kulør Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice
Mal-Kode 00-1 (1993)
Varer i gruppe 7880013 S-Emaille 40 *** C 2,7 L
7881013 S-Emaille 40 *** Hvid 2,7 L
7882053 S-Emaille 40 Brækket Hvid 3 L