Print

367 Industriprimer udgået

Beskrivelse

Alkydbaseret rustbeskyttelsesgrunder med stort tørstofindhold for effektiv rustforebyggelse. Indeholder inkphosphat som rusthæmmer.

Data

Varer i gruppe 3672502 Industriprimer Grå 1 L
3673002 Industriprimer Rød 1 L